Buiten-gewoon werken

Aan de slag

WEBO is een niet-geautomatiseerd bedrijf. Dit wil zeggen dat het grootste gedeelte van de werkhandelingen manueel worden uitgevoerd en dus niet met machines. WEBO is, in vergelijking met de andere Vlaamse maatwerkbedrijven, een relatief klein bedrijf. Onze kleinschaligheid leidt tot enkele opportuniteiten! Zo kunnen we onze werknemers een aangename werksfeer bieden met maximale kansen op een job die aangepast is aan hun mogelijkheden. Onze werknemers maken deel uit van het personeel van Borgerstein. Hun loon- en arbeidsvoorwaarden zijn geregeld zoals in de rest van de sector en er is inspraak in de bedrijfsvoering via de ondernemingsraad van Borgerstein.

Doelgroep­medewerker

Om als werknemer in een maatwerkbedrijf aan de slag te gaan, heb je een erkenning nodig.

Je kan ook steeds bij de werkwinkel van jouw stad of gemeente terecht voor meer informatie over de voorwaarden om in een maatwerkbedrijf te werken.

Mensen die voldoen aan het SINE-statuut of die begeleid worden door het OCMW komen ook in aanmerking.

Omkaderingslid

Om de tewerkstelling van onze doelgroepwerknemers zo goed mogelijk te organiseren, zijn wij regelmatig op zoek naar mensen, die de ondersteunende en begeleidende functies invullen.

Je kan reageren op een vacature, maar ook een spontane sollicitatie is steeds welkom. Stuur gerust je cv met begeleidende brief naar WEBO.

Begeleiding op maat

De medewerkers van de dienst sociaal- en arbeidsbeleid of DSAB staan in voor de sociale begeleiding van de medewerkers met een arbeidshandicap. Ze bieden een luisterend oor bij problemen op de werkvloer, maar helpen de werknemers ook verder bij administratieve, financiële of psychosociale problemen. In bepaalde gevallen verwijzen ze, na overleg met de betrokken werknemer, door naar bevoegde instanties. Verder is deze dienst ook bevoegd voor het opleidingsbeleid van WEBO. Een bijzondere opdracht van de dienst sociaal- en arbeidsbeleid (DSAB) is het begeleiden en het ontwikkelen van de doelgroepwerknemers.

Monitor Magazijn Dirk Samison 015 29 45 86
Dienst sociaal- en arbeidsbeleid Els Goovaerts 015 29 45 85
  • Opvolging van maatwerkers
  • Sollicitaties
Dienst sociaal- en arbeidsbeleid Véronique Vervaet 015 29 45 83
  • Opvolging van maatwerkers
  • Vorming, training en opleiding (VTO)
  • Sollicitaties
Dienst sociaal- en arbeidsbeleid Jef Janssen 015 29 45 97
  • Opvolging maatwerkers
  • Stages en vakantiewerk
  • Sollicitaties
Coördinator groendienst Tjorven Delva 0477 94 99 17
Onthaal Dimitri Vermeulen 015 29 45 80
Business developer Johan Van de Walle 0472 92 00 25
Commercieel administratieve dienst Bruno Pietermans / Hilde Claes 015 29 45 82 / 015 29 45 81

Opleiding

Binnen ons maatwerkbedrijf proberen wij onze werknemers zo veel mogelijk kansen te geven om hun competenties te ontplooien. Om een goede begeleiding te bieden worden de competenties van onze werknemers in beeld gebracht. Nadien wordt samen met de monitoren bekeken aan welke vaardigheden er gewerkt zal worden. Aan het einde van het opleidingstraject willen we een duidelijk beeld hebben van de competenties en de capaciteiten van de werknemer. Zo kunnen we bepalen voor welke jobs de werknemer het meest geschikt is. Tenslotte is dat ons doel: de juiste persoon op de juiste job plaatsen.

Stage & vakantiewerk

Stage

Jaarlijks doen een aantal leerlingen van BUSO-scholen (buitengewoon secundair onderwijs) stage in onze ateliers. Deze leerlingen volgen opleidingsvorm 2 en worden voorbereid op tewerkstelling in een maatwerkbedrijf. Door hun stage op de werkvloer leren ze niet alleen nieuwe jobs aan, maar leren ze ook samenwerken met anderen. Ze worden hierin begeleid door de monitoren en de dienst sociaal- en arbeidsbeleid (DSAB). Als je geïnteresseerd bent in een stage bij ons, neem dan via je school contact op met de dienst DSAB op het nummer 015 29 45 97.

Vakantiewerk

Al naargelang het werkvolume is ook vakantiewerk voor studenten mogelijk. De minimumleeftijd voor vakantiewerk is 16 jaar. Als je hierin geïnteresseerd bent, gelieve dan contact op te nemen met de dienst sociaal- en arbeidsbeleid (DSAB) op het nummer
015 29 45 97.